A A A

Strona Główna

 

 

 

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach jest publiczną placówką oświatową obsługującą nauczycieli, studentów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela oraz wszystkie osoby zainteresowane sprawami oświaty. Naszym celem jest zapewnienie dostępu do różnorodnych form doskonalenia i dokształcania oraz kompleksowej informacji pedagogicznej, umożliwiających podnoszenie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły i placówki oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami.

 

Gromadzimy i udostępniamy różnego rodzaju dokumenty o charakterze naukowym i popularnym, a w szczególności:

  •  literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii,
  •  publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
  •  piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  •  programy nauczania i podręczniki szkolne,
  •  materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.