Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Relacja z konferencji : Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Drukuj
24.03.2011.

21 marca br. w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się druga wojewódzka konferencja na temat indywidualizacji procesu nauczania i wychowania najmłodszych uczniów.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z dokumentacją konkursową projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”, zaprezentowaną przez przedstawicielki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. O możliwościach doposażenia bazy dydaktycznej i wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie indywidualizacji mówiła Zofia Domaradzka-Grochowska z Young Digital Planet. Nauczyciele bardzo wysoko ocenili seminaria metodyczne, podczas których przedstawiono możliwości zapobiegania zaburzeniom słuchu i przetwarzania słuchowego we wczesnej edukacji, niepowodzeniom w uczeniu się matematyki oraz sposoby rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia.

Konferencji towarzyszyły prezentacje nowoczesnych technologii – wydawnictwa interaktywnego Young Digital Planet, środków dydaktycznych oferowanych przez Moje bambino oraz prezentacja poradnika dla rodziców i nauczycieli „Psychologiczno-pedagogiczne kryteria dojrzałości szkolnej” autorstwa Wojciecha Brejnaka i pakietu „Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania” opracowanego przez Marzenę Walkowiak, Agnieszkę Grzesiak i Dorotę Szwagier.

Czym jest Cross-financing - komentarz WUP.pdf

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – prezentacja WUP-u